Cấu hình truy xuất SSH Server cho tài khoản root trong Solaris 10

Cấu hình truy xuất SSH Server cho tài khoản root trong Solaris 10

Đăng vào ngày 30 Tháng Mười 2011 lúc 09:20 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, Unix/Linux  ||  Tags: ,    Bình luận (3)

Mặc định thì trong các hệ điều hành Unix nói chung và Solaris nói riêng tài khoản root sẽ không được phép đăng nhập từ xa thông qua SSH vì lí do bảo mật.

Solaris-SSH-config-0

Để thay đổi chính sách này ta làm như sau.:

Mở file cấu hình của dịch SSH

# vi /etc/ssh/sshd_config

Tìm dòng PermitRootLogin và thay đổi giá trị từ no sang yes.

Solaris-SSH-config

Lưu file sshd_config và sau đó khởi động lại dịch vụ SSH

# svcadm restart svc:/network/ssh:default

Thử kết nối SSH và đăng nhập bằng tài khoản root

Solaris-SSH-config-2

Đăng nhập thành công Smile

Ngô Duy Khanh – http://Khanh.Com.Vn

Bình luận (3) -

imhere
imhere
18/09/2012 12:28:59 SA #

cho em hỏi file này lấy ở đâu ra vậy anh. em cũng bị như vậy đó

imhere
imhere
18/09/2012 12:32:36 SA #

đây: anh xem dùm em
http://pixhub.eu/images/show/444946

Davida Marshall
Davida Marshall
25/04/2013 12:34:12 CH #

I  fundamentally   propose   a   to assert I 'm  tiro   by way of  weblog  now   superfluous   darling   true  website.  Almost all   apt Im planing to bookmark  onto the   web site . You  decidedly  have  surmounting   well crafted  information . Bless  the  task   on the part of divvying up   using  us the website   article .

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications