Oracle

Ngắt kết nối TCP trong Solaris bằng tiện ích tcpdrop

Đăng vào ngày 30 Tháng Mười 2011 lúc 16:02 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (0)

Tcpdrop là một công cụ miễn phí trong Solaris giúp chúng ta thực hiện DROP các kết nối TCP đã được thiết lập tới Server. Chỉ với một dòng lệnh, ta có thể DROP kết nối một cách nhanh chóng. tcpdrop hoạt động tốt ở các phiên bản Solaris 8, 9, 10.

Chúng ta có thể download miễn phí gói cái đặt của tcpdrop tại www.sunfreeware.com có các phiên bản dành cho x86 lẫn SPARC
Đọc tiếp...

Cấu hình truy xuất SSH Server cho tài khoản root trong Solaris 10

Đăng vào ngày 30 Tháng Mười 2011 lúc 09:20 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, Unix/Linux  ||  Tags: ,    Bình luận (3)

Mặc định thì trong các hệ điều hành Unix nói chung và Solaris nói riêng tài khoản root sẽ không được phép đăng nhập từ xa thông qua SSH vì lí do bảo mật.

Đọc tiếp...

Tùy biến môi trường SHELL trong Solaris 10

Đăng vào ngày 30 Tháng Mười 2011 lúc 08:13 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux, Oracle  ||  Tags: , ,    Bình luận (0)

Trên Unix/Linux nói chung cũng như Solaris nói riêng đều cho phép chúng ta cấu hình các biến môi trường (environment variables) từ các tệp tin khởi tạo (initialization files). Khi chúng ta đăng nhập, hệ thống sẽ đọc các file này để cấu hình môi trường làm việc. Chúng ta có thể cấu hình lại các biến môi trường nhằm tăng khả năng thao tác, hoạt động hiệu quả hơn khi giao tiếp với hệ điều hành.

SHELL là gì?

Shell là chương trình giữa bạn và Linux/Unix (hay nói chính xác hơn là giữa bạn với nhân Linux/Unix). Mỗi lệnh bạn gõ ra sẽ được Shell diễn dịch rồi chuyển tới nhân Linux/Unix. Nói một cách dễ hiểu Shell là bộ diễn dịch ngôn ngữ lệnh, ngoài ra nó còn tận dụng triệt để các trình tiện ích và chương trình ứng dụng có trên hệ thống…
Đọc tiếp...

Lock và giải quyết Lock Conflicts trong Oracle Database

Đăng vào ngày 4 Tháng Chín 2011 lúc 20:51 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, SQL  ||  Tags: ,    Bình luận (0)

I – Lock:

Trước khi database cho phép session thực hiện hiệu chỉnh trên dữ liệu thì session cần phải lock dữ liệu đó trước. Điều này giúp ta tránh được trường hợp một transaction từ những session khác đồng thời thực hiện hiệu chỉnh trên dữ liệu đó.

Transaction có thể lock dữ liệu ở mức một dòng (row), nhiều dòng hoặc cả một table. Oracle Database hỗ trợ cả hai phương thức lock là Manual (bằng tay) và Automatic (tự động). Đối với chế độ lock ở Automatic thì mức lock sẽ là thấp nhất, tức là mức dòng.
Đọc tiếp...

Tạo và phân quyền User trong Oracle Database

Đăng vào ngày 3 Tháng Chín 2011 lúc 22:21 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, SQL  ||  Tags: ,    Bình luận (3)

I - Database User Accounts:

Mỗi Database User Accounts gồm có:

 • Một username duy nhất: Username được vượt quá 30 bytes, không bao gồm các kí tự đặc biệt và phải bắt đầu bằng một chữ cái.
 • Một phương thức xác thực: Trên Oracle 11g hỗ trợ 3 kiểu xác thực người dùng là Password, External và Global.
 • Một Tablespace mặc định: Đây là nơi lưu trữ mặc định những object mà User tạo ra nếu không chỉ định rõ sẽ tạo trên Tablespace nào.
 • Một Tablespace tạm thời: Đây là nơi lưu trữ của những Objects tạm thời như là Sorts, Tables tạm….
 • Một User Profile: Bao gồm các thiết lập về Resouce và Password áp đặt lên tài khoản.
 • Một nhóm khởi đầu: Được dùng bởi Resource Manager.
 • Một trạng thái tài khoản: Thiết lập trên tham số account_status với các giá trị open, locked, và expired.

Đọc tiếp...

Cấu hình Listener trong Oracle 11g

Đăng vào ngày 28 Tháng Tám 2011 lúc 22:02 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, SQL  ||  Tags: ,    Bình luận (6)

Thiết lập thông tin kết nối giữa Client và Oracle Database Server:

Để kết có thể thiết lập một kết nối từ Client đến Oracle Database Server thì chúng ta cần xác định các thông tin sau:

 • Hostname: Là tên máy hoặc là đỉa chỉ IP của Oracle Database Server
 • Port: Cổng mà Oracle Database Server lắng nghe.
 • Protocol: Giao thức kết nối. ví dụ: TCP, IPC,…
 • Service Name: Service name được tạo trên Oracle Database Server.

Trong bài viết này, mình sẽ cấu hình cách thiết lập một Listener. Một Listener bao gồm 3 thành phần Hostname, port, và protocol như ở trên Smile.

Đọc tiếp...

Oracle - Tạo Disk Group trong ASM

Đăng vào ngày 28 Tháng Tám 2011 lúc 08:18 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, SQL  ||  Tags: ,    Bình luận (0)

Trong bài trước mình đã giới thiệu về tính năng Automatic Storage Management (ASM). Chúng ta đã biết qua một vài đặc điểm nổi trội khi sử dụng lưu trữ ASM cho hệ thống cơ sở dữ liệu. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn cách tạo ra các Disk Group từ những ổ cứng có sẵn trên hệ thống sử dụng ASM để lưu trữ dữ liệu.

Đọc tiếp...

Oracle - Automatic Storage Management (ASM)

Đăng vào ngày 27 Tháng Tám 2011 lúc 22:58 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, SQL  ||  Tags: ,    Bình luận (0)

ASM là gì?

ASM viết tắt của Automatic Storage Management, là một feature được Oracle giới thiệu từ phiên bản Oracle 10g. Đây là tính năng quản lý lưu trữ tự động, tăng khả năng performance cũng như availability của database file, đồng thời giúp người quản trị database dễ dàng hơn trong việc quản lý.

Đọc tiếp...

Tạo database trên Oracle 11g R2 sử dụng DBCA

Đăng vào ngày 21 Tháng Tám 2011 lúc 22:38 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle  ||  Tags: ,    Bình luận (10)

Trong bài viết trước mình đã có trình bày về cách cài đặt Oracle 11g R2 có Grid Infrastructure để sử dụng các tính năng như Oracle Restart, lưu trữ ASM. Trong bài viết này, mình sẽ trình bày các tạo Database sử dụng Database Configuration Assistant (DBCA). Database sẽ được lưu trên Disk Group sử dụng ASM.

Đọc tiếp...

Cài đặt Oracle 11g R2 và Grid Infrastructure trên Linux

Đăng vào ngày 21 Tháng Tám 2011 lúc 09:39 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle  ||  Tags: , ,    Bình luận (7)

I – Giới thiệu:

Phiên bản mới nhất của Oracle Database 11g Release 2 được hỗ trợ cài đặt trước Gird Infrastructure. Trong các hệ thống gồm 1 Database Instance, Gird Infrastructure bao gồm Automatic Storage Management (ASM), Listener, và Oracle Restart. Trong Môi trường Cluster, Gird Infrastructure bao gồm Oracle Clusterware, Automatic Storage Management, và Listener.

Ở các bài viế trước, mình đã trình bày Cài đặt Oracle 11g R2 trên Windows Cài đặt Oracle 11g R2 trên Solaris 10.Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách Cài đặt Oracle 11g R2 trên Linux, tuy nhiên trước khi cài đặt Oracle 11g R2 chúng ta sẽ cài Gird Infrastructure trước để sử dụng các tính năng như ASM, Oracle Restart Smile.

Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications