Network Solution

Thay đổi mailman hostname

Đăng vào ngày 20 Tháng Bảy 2013 lúc 12:01 bởi Duy Khánh Mục: IT, Mail Server, Network Solution, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (1)

Khi migrate mailman từ server này sang server khác, có thể chúng ta gặp trường hợp mailman setup ở server mới nhận sai hostname --> email gửi đi với địa chỉ nguồn sai.

Để fix lại hostname theo ý muốn, chúng ta có thể sửa file mm_cfg.pyc trong mục /var/lib/mailman/Mailman với nội dung:

 

# Default domain for email addresses of newly created MLs

DEFAULT_EMAIL_HOST = 'lists.khanh.com.vn'

#-------------------------------------------------------------

# Default host for web interface of newly created MLs

DEFAULT_URL_HOST   = 'lists.khanh.com.vn'

#-------------------------------------------------------------

# Required when setting any of its arguments.

add_virtualhost(DEFAULT_URL_HOST, DEFAULT_EMAIL_HOST)

-----

Chúng ta cần khởi động lại mailman sau khi thay đổi cấu hình

# service mailman restart

Kể từ đây, mailling list mới được tạo ra sẽ lấy theo hostname này. Đối với những list đã tạo trước đó, chúng ta có thể fix hostname bằng lệnh

# withlist -l -r fix_url test01 --urlhost=list.khanh.com.vn

 

Convert Virtualbox vm to Proxmox KVM vm

Đăng vào ngày 20 Tháng Bảy 2013 lúc 08:18 bởi Duy Khánh Mục: Network Solution, Unix/Linux, Virtualization  ||  Tags: , ,    Bình luận (0)

 

Step 1: Convert .vdi (used by virtualbox vm) to .raw (used by kvm vm)

VBoxManage clonehd --format RAW util1.vdi util1.raw

Step 2:  Reduce the size of raw file by converting to .qcow file

qemu-img convert -f raw util1.raw -O qcow2 util1.qcow2

Step 3:  Using proxmox web GUI create new KVM vm

Step 4: qcow image will be put here: /var/lib/vz/images/106/util1.qcow

kvm vm configuration on proxmox will be located on: /etc/pve/nodes/hetzner2/qemu-server/106.conf

Edit the hard disk configuration line to use new images

 

Đọc tiếp...

Tối ưu hóa Nginx và PHP-FPM

Đăng vào ngày 11 Tháng Giêng 2012 lúc 20:10 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , , , , ,    Bình luận (6)

Trong bài viết “Cài đặt Nginx và PHP-FPM trên CentOS 6” mình đã trình về những bước cài đặt và cấu hình cơ bản của Nginx + PHP-FPM. Trong bài viết tiếp theo này mình sẽ trình bày về một số cách tối ưu, giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc quản lý, cũng như duy trì hệ thống Web Server trên nền Nginx.

Đọc tiếp...

15 công cụ cần thiết khi quản trị hệ thống Linux từ dòng lệnh

Đăng vào ngày 9 Tháng Giêng 2012 lúc 19:44 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Unix/Linux  ||  Tags: , ,    Bình luận (4)

Đối với người quản trị hệ thống mạng thì việc monitor và troubleshoot hệ thống là công việc thiết yếu thường phải thực hiện thường xuyên. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một số công cụ nhỏ nhưng hiệu quả cao, đa số đều có sẵn trên hệ điều hành Linux để giúp chúng ta có thể thực hiện được công việc quản trị tốt hơn khi làm việc trong môi trường dòng lệnh.

Đọc tiếp...

Cấu hình Linux Virtual Server via Direct Routing

Đăng vào ngày 3 Tháng Mười Một 2011 lúc 16:47 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Unix/Linux  ||  Tags: , , , ,    Bình luận (41)

Ở bài viết Cấu hình Web Cluster mình đã trình bày về cách tạo ra cụm Web Server sử dụng heartbeat nhằm tăng tính sẵn sàng cho hệ thống Website. Thông thường, những hệ thống Cluster sẽ kèm theo khả năng đồng bộ dữ liệu giữa các node và cần bằng tải. Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cách cấu hình cụm Web Server với khả năng cần bằng tải sử dụng LVS – Direct Routing.

I – Mô hình:

LVS-direct-routing-00

Đọc tiếp...

Sử dụng Zabbix để giám sát hệ điều hành Windows Server

Đăng vào ngày 12 Tháng Tám 2011 lúc 09:36 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution  ||  Tags: , , ,    Bình luận (2)

Không giống như các phần mềm monitor hệ thống khác như Cacti hay ZenOSS,…Zabbix không thực hiện monitor các hệ điều hành qua giao thức SNMP mà sẽ có một phần mềm bổ trợ thay thế là Zabbix Agent, giúp Zabbix có thể liên lạc được với đối tượng cần giám sát Smile.

Đọc tiếp...

Cài đặt Zabbix trên CentOS

Đăng vào ngày 10 Tháng Tám 2011 lúc 20:43 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (12)

zabbix_logo

I – Giới thiệu:

Hiện nay, với quy mô ngày càng mở rộng của các hệ thống mạng, sự gia tăng của các thiết bị mạng và máy chủ đặt ra yêu cầu cho người quản trị mạng phải tiến hành giám sát hoạt động thường xuyên để đảm bảo hệ thống được vận hành ổn định. Từ đây, người quản trị sẽ tiến hành xây dựng các hệ thống giám sát, giúp monitor hệ thống.

Hiện nay có nhiều phần mềm mã mở về giám sát hệ thống như: Nagios, Cacti, Zabbix, Zenoss,…Mỗi phần mềm có ưu nhược điểm khác nhau. Tùy theo nhu cầu mà người quản tị lựa chọn phần mềm giám sát thích hợp. Trong bài này, mình sẽ trình bày cách cấu hình và cài đặt phần mềm giám sát Zabbix trên CentOS 6.

Đọc tiếp...

Cài đặt BigBlueButton trên Ubuntu 10

Đăng vào ngày 3 Tháng Tám 2011 lúc 09:51 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution  ||  Tags: , , , , ,    Bình luận (7)

Giới thiệu:

BigBlueButton (BBB) là một web conferencing mã nguồn mở, cho phép các trường học hoặc các công ty tạo một lớp học từ xa cho các sinh viên, nhân viên, hoặc tổ chức những cuộc họp thông qua giao diện web. BBB hỗ trợ chia sẽ được nhiều loại tài liệu như: PDF, PPT, DOC, XLS, office 2007, office 2010, *JPG… Ngoài ra BBB còn có thể share desktop, thao tác viết bảng, chat, truyền videos thông qua Webcam, camera.

BBB sử dụng hơn mười thành phần mã nguồn mở như: asterisk, red5, apache MQ, tomcat 6, pdf2swf, nginx, open office, mysql, grails, ghostscript, xuggler, và imagemagick.

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt BigBlueButton 0.71a trên Ubuntu 10.x :)

Đọc tiếp...

Đồng bộ dữ liệu giữa các Node trong mô hình Web Cluster

Đăng vào ngày 21 Tháng Bảy 2011 lúc 22:14 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (7)

I – Giới thiệu:

Ở bài trước, mình có trình bày Cấu hình Web Cluster giúp tăng tính sẵn sàng cho hệ thống Web Server của chúng ta. Tuy nhiên, nếu một Node trong hệ thống Cluster “chết”, sau một thời gian sau Node đó “sống” trở lại thì dữ liệu trên Node không còn nhất quán với các Node còn lại nữa!. Trong bài này, mình sẽ tiếp tục trình bày về đồng bộ dữ liệu giữa các Node trong mô hình Web Cluster.

cluster_sync_0

Yêu cầu:

  • 2 Server làm Web Server với dịch vụ httpd (Ở đây mình dùng CentOS 5.6)
  • Đã thực hiện cấu hình Web Cluster.

Đọc tiếp...

Cấu hình Web Cluster

Đăng vào ngày 19 Tháng Bảy 2011 lúc 22:45 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Unix/Linux  ||  Tags: ,    Bình luận (39)

I – Mô hình & Yêu cầu:

Mô hình:

web_cluster_synchronization_0

 

Yêu cầu

Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications