Mail Server

Thay đổi mailman hostname

Đăng vào ngày 20 Tháng Bảy 2013 lúc 12:01 bởi Duy Khánh Mục: IT, Mail Server, Network Solution, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (1)

Khi migrate mailman từ server này sang server khác, có thể chúng ta gặp trường hợp mailman setup ở server mới nhận sai hostname --> email gửi đi với địa chỉ nguồn sai.

Để fix lại hostname theo ý muốn, chúng ta có thể sửa file mm_cfg.pyc trong mục /var/lib/mailman/Mailman với nội dung:

 

# Default domain for email addresses of newly created MLs

DEFAULT_EMAIL_HOST = 'lists.khanh.com.vn'

#-------------------------------------------------------------

# Default host for web interface of newly created MLs

DEFAULT_URL_HOST   = 'lists.khanh.com.vn'

#-------------------------------------------------------------

# Required when setting any of its arguments.

add_virtualhost(DEFAULT_URL_HOST, DEFAULT_EMAIL_HOST)

-----

Chúng ta cần khởi động lại mailman sau khi thay đổi cấu hình

# service mailman restart

Kể từ đây, mailling list mới được tạo ra sẽ lấy theo hostname này. Đối với những list đã tạo trước đó, chúng ta có thể fix hostname bằng lệnh

# withlist -l -r fix_url test01 --urlhost=list.khanh.com.vn

 

Error "Unable to read data from the Metabase. Ensure that Microsoft Internet Information Services is installed" while installing Exchange 2010 on W2K8

Đăng vào ngày 19 Tháng Năm 2013 lúc 11:17 bởi Duy Khánh Mục: IT, Mail Server, Windows Server, Troubleshooting  ||  Tags: ,    Bình luận (0)

 

PROBLEM DESCRIPTION:

While installing Exchange 2010 on Windows 2008 R2 some times admins can see two error messages

Errors:

- Unable to read data from the Metabase. Ensure that Microsoft Internet Information Services is installed.

- Unable to access the ‘Default Web Site’ on this computer.

CAUSE: Exchange 2010 Prerequisites are not met successfully

SOLUTION: One can follow Microsoft Article to make sure all prerequisites are met:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb691354(EXCHG.140).aspx

If all common roles are being installed on one server as I had to do some time back for test environment following is what is needed to be executed from Windows Powershell (should be started with "Run As Administrator")

- Import-Module ServerManager

- Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,RPC-Over-HTTP-Proxy -Restart

- Set-Service NetTcpPortSharing -StartupType Automatic

Cài đặt và cấu hình Zimbra trên CentOS 6

Đăng vào ngày 7 Tháng Mười 2011 lúc 21:37 bởi Duy Khánh Mục: IT, Mail Server, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (27)

zimbra_logo

I - Giới thiệu:

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) là nhóm phần mềm được viết bởi công  ty Zimbra. Công ty này được Yahoo mua lại từ cuối năm 2007 và sau đó lại được VMware mua lại vào đầu năm 2010. Zimbra cung cấp 2 phiên bản miễn phí (ZCS Open Source) và có phí (Zimbra Network).

ZCS bao gồm các các nhóm phần mềm chạy trên Server lẫn Client:

 • Mail: là một hệ thống thư điện tử hoàn chỉnh gồm Mail server SMTP,POP3,IMAP,antivirus,antispam,openLDAP,backup,… có đầy đủ tính năng như auto-redy, auto-forward,mail fillter,…) và mail client ( zimbra desktop và zimbra web client).
 • Calendar: lịch cá nhân và lịch nhóm,tự động gửi mail mời họp
 • Task : lịch làm việc của cá nhân và cả của nhóm.
 • Documents: tài liệu dưới dạng Wiki của cá nhân hoặc tập thể.
 • Brifcase: dùng riêng hoặc dùng chung.
 • Chat : chat nội bộ trong mạng Lan hoặc trên Internet.

Các Open Source được sử dụng trong ZCS: Postfix, MySQL, OpenLDAP, Jetty, Apche Tomcat, Lucene, ClamAV, SpamAssassin, AMaViS and Amavisd-new, DSPAM, Aspell, James, Sieve, Perdition mail retrieval proxy, nginx.

Đối với Zimbra Network là mã đóng, Zimbra cung cấp cho ta các component độc quyền, ví dụ như: MAPI giúp kết nối đồng bộ với Outlook của Microsoft.

Đọc tiếp...

MDaemon - Nhắn tin và quản lý Email với ComAgent

Đăng vào ngày 3 Tháng Sáu 2011 lúc 08:41 bởi Duy Khánh Mục: IT, Mail Server  ||  Tags: ,    Bình luận (4)

ComAgent là một tiện ích nhỏ kèm theo khi cài đặt MDaemon Email Server. Đây là phần mềm có thể được tải và cài đặt trên các máy Client giúp người sử dụng có thể theo dõi hồm mail của mình, truy xuất nhanh khi có email mới. Ngoài ra ComAgent còn có một số tính năng thú vị khác như hỗ trợ chat & chia sẽ tệp tin với những người có trong Address Book của mình (cũng sử dụng ComAgent).

Cấu hình:

Đọc tiếp...

MDaemon - WorldClient Error sending message! 550 5.7.1 Unable to relay for xxx@yyy.zzz

Đăng vào ngày 31 Tháng Năm 2011 lúc 11:31 bởi Duy Khánh Mục: IT, Mail Server  ||  Tags: ,    Bình luận (1)

Khi gửi sử dụng Webmail WorldClient để tiến hành gửi mail ta có thể gặp lỗi Error sending message! 550 5.7.1 Unable to relay for xxx@yyy.zzz. Lỗi này do SMTP Server chưa cho phép chuyển tiếp Email, thường gặp trên các IIS bản cũ.

Ví dụ:

Đọc tiếp...

MDaemon – Cấu hình tài khoản Email

Đăng vào ngày 28 Tháng Năm 2011 lúc 15:48 bởi Duy Khánh Mục: IT, Mail Server  ||  Tags: ,    Bình luận (29)

Các bước triển khai:

 • Tạo tài khoản Email.
 • Test gửi và nhận Mail qua POP3/SMTP.
 • Tạo và gửi email theo nhóm.

Thực hiện:

Đọc tiếp...

MDaemon – Cài đặt webmail WorldClient trên IIS 7

Đăng vào ngày 28 Tháng Năm 2011 lúc 00:37 bởi Duy Khánh Mục: IT, Mail Server  ||  Tags: ,    Bình luận (22)

Yêu cầu:

 • Đã cài đặt MDaemon Email Server
 • Đã cài đặt Internet Information Services (IIS)

Tiến hành:

Đọc tiếp...

Cài đặt MDaemon Mail Server trên Windows Server 2008 R2

Đăng vào ngày 27 Tháng Năm 2011 lúc 15:37 bởi Duy Khánh Mục: IT, Windows Server, Mail Server  ||  Tags: , ,    Bình luận (6)

MDaemon-Email-Server-Windows_logo

MDaemon, chương trình quản trị email server của Alt-N Technologies, có rất nhiều đặc tính tác dụng phong
phú, linh hoạt, an toàn và dễ sử dụng. Đây là một trong những công nghệ quản trị email có giá trị nhất dành
cho các tổ chức có từ 6 cho tới cả vài ngàn người dùng và bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Trong bài viết đầu về MDaemon, mình sẽ trình bay qua về cách cài đặt MDaemon trên Windows Server 2008 R2.

Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications