All posts tagged 'lap-trinh'

LAN Messenger - Chương trình chat qua mạng LAN

Đăng vào ngày 7 Tháng Bảy 2011 lúc 11:30 bởi Duy Khánh Mục: IT, C#  ||  Tags: , ,    Bình luận (93)

LAN_Messenger_logo

Đây là đồ án môn học “lập trình trên Windows” của mình ở học kỳ vừa rồi. Đồ án được 10 điểm Open-mouthed smile, up lên chia sẽ cho những ai muốn xây dựng một chương trình Chat qua mạng LAN. Download file đính kèm ở bên dưới nhá Winking smile.
Đọc tiếp...

Cơ bản về Regular Expression trong C#

Đăng vào ngày 23 Tháng Mười Một 2010 lúc 09:22 bởi Duy Khánh Mục: IT, C#  ||  Tags: ,    Bình luận (14)

1. Giới thiệu:
RE là một ngôn ngữ cực mạnh dùng mô tả văn bản cũng như thao tác trên văn bản. Một RE thường được ứng dụng lên một chuỗi, nghĩa là lên một nhóm ký tự.
Chẳng hạn, ta có chuỗi sau:
Mot, Hai, Ba, Bon, NEVERLAND.
Bạn có thể trả về bất cứ hoặc tất cả các chuỗi con của nó (Hai hoặc Bon chẳng hạn) hoặc thay đổi phiên bản của những chuỗi con của nó (Mot hoặc BoN chẳng hạn).
Đọc tiếp...

Sự khác nhau giữa Int32.Parse(), Convert.ToInt32(), và Int32.TryParse()

Đăng vào ngày 13 Tháng Mười 2010 lúc 12:15 bởi Duy Khánh Mục: IT, C#  ||  Tags: ,    Bình luận (5)

Int32.parse(string s): là phương thức chuyển đổi chuỗi ra số nguyên (32 bit) tương đương. Khi s là giá trị rỗng (null) kết quả trả về sẽ là ArgumentNullException. Nếu s khác với kiểu số ngyên kết quả trả về sẽ là FormatException. Hoặc sẽ trả về OverflowException nếu s có kiểu số quá lớn (>MaxValue) hoặc quá nhỏ (<MinValue) - (vượt miền).

Đọc tiếp...

Lớp StringBuilder trong C#

Đăng vào ngày 6 Tháng Mười 2010 lúc 09:26 bởi Duy Khánh Mục: IT, C#  ||  Tags: ,    Bình luận (4)

Lớp StringBuilder giúp bạn thao tác nhanh các chuỗi với ít tổn hao bộ nhớ hơn so với lớp String. Trong bài viết này, mình sẽ trình bày những thao tác cơ bản với lớp StringBuilder, với những thao tác này, bạn có thể "đủ xài" trong các ứng dụng của mình rồi.
Do StringBuilder là 1 lớp, nên ta cần tạo 1 thể hiện của lớp này bằng 1 trong các cách sau:

Đọc tiếp...

Java hay .NET? Một bài toán nan giải của nhiều Newbie

Đăng vào ngày 18 Tháng Tám 2010 lúc 16:14 bởi Duy Khánh Mục: Chung Chung, IT  ||  Tags: ,    Bình luận (2)

Có rất nhiều bạn đang rất phân vân khi không biết chọn hướng nào, có bạn đã định hướng trước là chọn Java nhưng nghe nói .NET hay quá cũng phân vân, có bạn chọn .NET rồi nhưng lại thấy tiếc, có bạn muốn chọn cả hai thì sợ mình kham không nổi. Chính chủ nhân blog này đã từng gặp phải hoàn cảnh như vậy, nhưng khi đọc qua một số bài viết trên một diễn đàn IT thì tôi mới ngộ ra được nhiều điều. Tôi nghĩ bài viết này cũng rất có ích cho nhiều bạn trẻ khi mới tập tành học lập trình ... Cám ơn các tác giả có nickname YHT và davidex về bài phân tích khá chi tiết này.

Bài viết này không nhằm vào mục đích so sánh khía cạnh kỹ thuật giữa hai công nghệ J2EE và .NET mà sẽ đi vào phân tích xem bạn nên chọn hướng nào và tại sao. Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications