All posts tagged 'hosting'

Chạy nhiều Tomcat instance trên cùng một server

Đăng vào ngày 28 Tháng Ba 2013 lúc 07:42 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , ,    Bình luận (2)

B1: Cài đặt Tomcat

Cài đặt Tomcat phân chia thành các thư mục khác nhau, ví dụ /var/tomcat/serverA /var/tomcat/serverB. Trong đó các thư mục serverA, serverB cần có những thư mục nội dung và cấu hình sau: bin, lib, conf, logs, temp, webapps, work

Xem thêm: Cách cài đặt Tomcat7

B2: Thay đổi port

Mỗi Instance sẽ lắng nghe trên các port khác nhau, cần phải thay đổi để không bị xung đột. Có 3 port cần phải đổi là

  • shutdown port: Port này được dùng bở tiến trình java khi tomcat chạy. Khi script shutdown.sh được thực hiện, tomcat sẽ gửi tín hiện kết thúc thông qua port này. Ví dụ 8005
  • connector port: Port dùng để kết nối tới tomcat từ xa (trình duyệt). Ví dụ 8080
  • ajp port: Port dùng khi apache httpd server liên lạc với tomcat, sử dụng để tạo loadbalancer. Ví dụ: 8009

Bạn cần sử file conf/server.xml thay đổi port

B3: Tạo init script cho mỗi Instance

 

#!/bin/bash

    # description: Tomcat Start Stop Restart

    # processname: tomcat

    # chkconfig: 234 20 80

    JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17/

    export JAVA_HOME

    PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

    export PATH

    CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat7

 

    case $1 in

    start)

    sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

    ;;

    stop)

    sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh

    ;;

    restart)

    sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh

    sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

    ;;

    esac

    exit 0

 

------------------------

 

 

#!/bin/bash

    # description: Tomcat Start Stop Restart

    # processname: tomcat

    # chkconfig: 234 20 80

    JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17/

    export JAVA_HOME

    PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

    export PATH

    CATALINA_BASE=/usr/share/tomcat7-new

 

    case $1 in

    start)

    sh $CATALINA_BASE/bin/startup.sh

    ;;

    stop)

    sh $CATALINA_BASE/bin/shutdown.sh

    ;;

    restart)

    sh $CATALINA_BASE/bin/shutdown.sh

    sh $CATALINA_BASE/bin/startup.sh

    ;;

    esac

    exit 0

Giám sát lưu lượng mạng trong Linux với tiện ích vnStat

Đăng vào ngày 8 Tháng Giêng 2012 lúc 16:47 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: , , , ,    Bình luận (1)

I – Giới thiệu:

vnStat là một công cụ nhỏ gọn chạy ở chế độ console giúp chúng ta có thể monitor lưu lượng mạng trên từng interface của hệ thống Linux. Tiện ích này dùng chính những thống kê trên các interface được kernel của hệ điều hành trả về để xử lý. Vì thế, vnStat sẽ không cài thêm bất kỳ thành phần nào khác để monitor hay ghi logs của hệ thống mạng.

Đọc tiếp...

Cài đặt Nginx và PHP-FPM trên CentOS 6

Đăng vào ngày 29 Tháng Mười Hai 2011 lúc 23:07 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , ,    Bình luận (2)

I – Cài đặt:

Bổ sung các Remi repository bằng cách cài đặt gói rpm sau

# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Sử dụng lệnh yum để cài đặt Nginx và PHP FPM từ Remi repo

# yum --enablerepo=remi install nginx php php-fpm php-common

Đảm bảo đầy đủ các gói như hình đưới đây…Đọc tiếp...

Bảo mật web server Apache với mod Security - Phần 3

Đăng vào ngày 3 Tháng Mười 2011 lúc 14:42 bởi Duy Khánh Mục: IT, Security, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , , , , ,    Bình luận (1)

PHẦN 3. NGĂN CHẶN MỘT SỐ HÌNH THỨC TẤN CÔNG THƯỜNG GẶP VỚI MODSECURITY

Chương này sẽ trình bày một số hình thức tấn công phổ biến nhất vào web application và web server. Tiếp theo là ngăn chặn các hình thức tấn công đó với ModSecurity. Để thực hiện ngăn chặn được, đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ đặc điểm của các hình thức tấn công này.

Web application có thể bị tấn công từ nhiều góc độ khác nhau, vì vậy việc ngăn chặn các cuộc tấn công dưới phương diện web application không hề dễ dàng.

Đối với web server, việc phục vụ các request cũng rất dễ bị khai thác, ngay trong cả web server Apache – một trình web server được đánh giá là bảo mật. Ban đầu, web server chỉ phục vụ yêu cầu các trang HTML. Theo thời gian, các ngôn ngữ khác ra đời như JavaScript, PHP… đi kèm theo các nguy cơ bảo mật. Chẳng hạn như mod_php được sử dụng để chạy các script PHP, có thể bị lỗ hổng bảo mật ở chính ngôn ngữ PHP.

Đọc tiếp...

Setup hosting tại Godaddy.com chỉ Change DNS - không cần change nameserver của domain

Đăng vào ngày 13 Tháng Chín 2010 lúc 16:43 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Web Design  ||  Tags:    Bình luận (11)

Godaddy được biết đến là một trong những nhà cung cấp tên miền lớn nhất thế giới, với giá thành cũng khá rẻ và được dân Việt Nam ta rất chuộn Tongue out. Không những thế, hosting ở đây cũng khá rẻ, chất lượng rất tốt, thường xuyên có giảm giá.

Một trong các vấn đề thường gặp ở người lần đầu tiên sử dụng dịch vụ hosting ở Godaddy là giao diện quản lý hoàn toàn khác với những nơi khác. Không giống như Cpanel, Direct Admin hay Plesk....Ở Godaddy khi khác hàng mua một gói hosting, họ sẽ phải tự Setup gói hosting đó. Điều này không ít khó khăn với những người lần đầu sử dụng dịch vụ ở đây. Một trong các vấn đề đó là việc chuyển domain về hosting tại Godaddy. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách Setup hosting tại Setup hosting tại Godaddy.com chỉ Change DNS, không cần change nameserver của domain vì một lý do nào đó Laughing.

Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications