All posts tagged 'cuoc-song'

Blog tròn 1 tuổi

Đăng vào ngày 9 Tháng Tám 2011 lúc 00:19 bởi Duy Khánh Mục: Cuộc Sống  ||  Tags:    Bình luận (16)

happy-birthday-khanh.com.vn-2

Đọc tiếp...

Tiểu Luận OS - Quản Lý Bộ Nhớ Trong HĐH Windows

Đăng vào ngày 21 Tháng Mười Hai 2010 lúc 17:21 bởi Duy Khánh Mục: Cuộc Sống, IT  ||  Tags:    Bình luận (2)

Bài tiểu luận này thầy cho làm để lấy điểm giữa kì, hôm qua mới biết điểm môn này, được 7.5 điểm Cry. Tuy không cao nhưng cũng chỉ xếp sau một nhóm khác trong lớp Tongue out. Post lên lưu giữ, đồng thời share với các bạn nào muốn tìm hiểu về vấn đề này - Quản lý bộ nhớ trong hệ điều hành Windows

Download file kèm bản điểm Cool

Đọc tiếp...

Ý nghĩa sâu xa của Tây Du Ký

Đăng vào ngày 10 Tháng Mười Hai 2010 lúc 16:50 bởi Duy Khánh Mục: Chung Chung, Cuộc Sống, Hài Hước  ||  Tags: , ,    Bình luận (8)

Chiều chiều buồn buồn ngồi lướt Web đọc được cái này cũng hài, đúng đúng. Laughing

Đọc tiếp...

Để một mắt xem lại bản thân

Đăng vào ngày 24 Tháng Tám 2010 lúc 11:04 bởi Duy Khánh Mục: Cuộc Sống  ||  Tags:    Bình luận (3)

Để một mắt xem lại bản thân

Thời kỳ cận đại Nhật Bản có hai vị đệ nhất kiếm, một người là Kayato còn người kia là Himusa. Kayato là thầy của Himusa.

Năm đó, Himusa bái sư học võ và có hỏi Kayato: “Thưa sư phụ, theo như tư chất của con thì cần phải luyện tập bao lâu mới có thể trở thành đệ nhất kiếm?”

Kayato trả lời: “Ít nhất là 20 năm”.

Himusa nói: “Nếu như con chăm chỉ, không quản gian khổ tập luyện thì sao?” Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications