All posts tagged 'clearos'

Cấu hình Web Proxy và Content Filter trong ClearOS 5.2

Đăng vào ngày 13 Tháng Chín 2011 lúc 14:57 bởi Duy Khánh Mục: IT, Security, Unix/Linux  ||  Tags: , ,    Bình luận (1)

Trong bài trước, mình có trình bày về cấu hình Rules Incoming và NAT trong ClearOS, trong bài này mình sẽ tiếp tục với nội dung cấu hình Web Proxy và Content Filter. Đây là một tính năng quan trọng mà hầu hết các Gateway cần phải có nhằm quản lý truy xuất từ Client trong mạng nội bộ tới các website ngoài Internet.

Mô hình:

proxy_filter_clearOS_00


Thực hiện:

Đọc tiếp...

Cấu hình Rules Incoming và NAT trong ClearOS 5.2

Đăng vào ngày 10 Tháng Chín 2011 lúc 09:44 bởi Duy Khánh Mục: IT, Security, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (4)

Trong bài trước mình có trình bày về cách cài đặt ClearOS 5.2 như là một Gateway. Với việc sử dụng ClearOS làm Gateway ta có thể kiểm soát các luồng traffic từ ngoài vào trong mạng nội bộ của chúng ta (hoặc ngược lại) từ đó đưa ra các Rules thích hợp trong việc Allow/Deny,…

Trong bài này, mình sẽ trình bày về các thiết đặt Rules kiểm soát traffic incoming và thực hiện NAT inbound vào 1 website trong mạng nội bộ.

Mô hình:

config_incoming_nat_clearos_00

Thực hiện:
Đọc tiếp...

Cài đặt ClearOS 5.2

Đăng vào ngày 8 Tháng Chín 2011 lúc 22:35 bởi Duy Khánh Mục: IT, Security, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (10)

ClearOS-logo

I – Giới thiệu:

ClearOS (còn có một cái tên khác là ClarkConnect) là một Linux Distribution dựa trên CentOS và Red Hat Enterprise Linux, được thiết kế sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như là một Network Gateway, Network Server với giao diện quản lý hoàn toàn trên nền Web. ClearOS hoàn toàn miễn phí, là một giải pháp tốt để thay thế cho Windows Small Business Server của Microsoft.
Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications