All posts tagged 'Solaris'

Ngắt kết nối TCP trong Solaris bằng tiện ích tcpdrop

Đăng vào ngày 30 Tháng Mười 2011 lúc 16:02 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (0)

Tcpdrop là một công cụ miễn phí trong Solaris giúp chúng ta thực hiện DROP các kết nối TCP đã được thiết lập tới Server. Chỉ với một dòng lệnh, ta có thể DROP kết nối một cách nhanh chóng. tcpdrop hoạt động tốt ở các phiên bản Solaris 8, 9, 10.

Chúng ta có thể download miễn phí gói cái đặt của tcpdrop tại www.sunfreeware.com có các phiên bản dành cho x86 lẫn SPARC
Đọc tiếp...

Cấu hình truy xuất SSH Server cho tài khoản root trong Solaris 10

Đăng vào ngày 30 Tháng Mười 2011 lúc 09:20 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, Unix/Linux  ||  Tags: ,    Bình luận (3)

Mặc định thì trong các hệ điều hành Unix nói chung và Solaris nói riêng tài khoản root sẽ không được phép đăng nhập từ xa thông qua SSH vì lí do bảo mật.

Đọc tiếp...

Tùy biến môi trường SHELL trong Solaris 10

Đăng vào ngày 30 Tháng Mười 2011 lúc 08:13 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux, Oracle  ||  Tags: , ,    Bình luận (0)

Trên Unix/Linux nói chung cũng như Solaris nói riêng đều cho phép chúng ta cấu hình các biến môi trường (environment variables) từ các tệp tin khởi tạo (initialization files). Khi chúng ta đăng nhập, hệ thống sẽ đọc các file này để cấu hình môi trường làm việc. Chúng ta có thể cấu hình lại các biến môi trường nhằm tăng khả năng thao tác, hoạt động hiệu quả hơn khi giao tiếp với hệ điều hành.

SHELL là gì?

Shell là chương trình giữa bạn và Linux/Unix (hay nói chính xác hơn là giữa bạn với nhân Linux/Unix). Mỗi lệnh bạn gõ ra sẽ được Shell diễn dịch rồi chuyển tới nhân Linux/Unix. Nói một cách dễ hiểu Shell là bộ diễn dịch ngôn ngữ lệnh, ngoài ra nó còn tận dụng triệt để các trình tiện ích và chương trình ứng dụng có trên hệ thống…
Đọc tiếp...

Cấu hình DHCP trên Solaris

Đăng vào ngày 16 Tháng Tám 2011 lúc 12:13 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (1)

Trong các bài trước, mình có trình bày các cấu hình DHCP trên các hệ điều hành Linux và các thiết bị Router của CISCO, Juniper,…Trong bài này, mình sẽ nói về cách cấu hình DHCP Server trên hệ điều hành Solaris.

Yêu cầu:

  • Hệ điều hành Solaris ở chạy ở chế độ đồ họa (Tham khảo Run level trong Solaris)
  • 1 Client sử dụng hệ điều hành Linux hoặc Windows.

Đọc tiếp...

Cài đặt Oracle 11g R2 trên Solaris 10

Đăng vào ngày 1 Tháng Tám 2011 lúc 14:21 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, SQL  ||  Tags: , , ,    Bình luận (2)


Ở bài trước mình đã trình bày cách cài đặt Oracle 11g trên Windows. Trong bài này, mình sẽ tiêp tục trình bày cách cài đặt Oracle 11g trên hệ điều hành Solaris Smile.

I – Chuẩn bị:
Đọc tiếp...

Cấu hình truy xuất Telnet/FTP Server cho tài khoản root trong Solaris

Đăng vào ngày 31 Tháng Bảy 2011 lúc 17:20 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, Unix/Linux  ||  Tags: , ,    Bình luận (3)


Mặc định thì trong các hệ điều hành Unix nói chung và Solaris nói riêng tài khoản root sẽ không được phép đăng nhập từ xa thông qua Telnet hoặc FTP vì lí do bảo mật. Để thay đổi chính sách này ta làm như sau.
Đọc tiếp...

Run level trong Solaris

Đăng vào ngày 18 Tháng Bảy 2011 lúc 09:51 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, Unix/Linux  ||  Tags: , ,    Bình luận (0)

Ở bài trước mình cũng có đề cập tới vấn đề quản lý Run level trên Linux, đó là bài Lệnh init trên Linux. Trong bài này, mình sẽ nói về việc sử dụng lệnh init, quản lý các Run level trên Unix, cụ thể ở đây là hệ điều hành Solaris Smile.

Chúng ta thường thay đổi các các runlevel với các mục đích sau:

  • Halt/reboot lại hệ thống khi lệnh shutdown không có hiệu lực.
  • Bảo trì và sửa chữa hệ thống.

Đọc tiếp...

Tạo user trên Solaris 10

Đăng vào ngày 17 Tháng Bảy 2011 lúc 17:29 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, Unix/Linux  ||  Tags: , ,    Bình luận (0)

Cũng giống như các hệ thống Unix khác, việc thêm một tài khoản mới trên Solaris là khá dễ dàng thông qua lệnh useradd. Tuy nhiên, chúng ta cần quyền root để thực thi tác vụ này Smile.
Đọc tiếp...

Install Oracle Solaris 10 step by step

Đăng vào ngày 11 Tháng Bảy 2011 lúc 20:15 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, Unix/Linux  ||  Tags: , ,    Bình luận (8)

solaris_logo

I – Giới thiệu:

Solaris là hệ điều hành Unix được phát triển bởi Sun Microsystems, thay thế cho một hệ điều hành khác cũng của hãng đó là SunOS Smile. Từ khi tập đoàn Oracle mua lại Sun vào đầu năm 2010 thì hệ điều hành này được biết tới với cái tên mới là Oracle Solaris Open-mouthed smile.

Trong bài này, mình sẽ trình bày cách cài đặt Solaris 10 trên hệ thống chipset Intel (Risc thì mình ko chơi nổi nhé Open-mouthed smile).
Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications