All posts tagged 'Routing'

Cấu hình DHCP Relay Agent trên Router CISCO

Đăng vào ngày 8 Tháng Bảy 2011 lúc 09:29 bởi Duy Khánh Mục: IT, CISCO  ||  Tags: , ,    Bình luận (8)

DHCP_Relay_Agent_CISCO_1

Trong bài viết trước, mình có trình bày cách Cấu hình DHCP Relay Agent trên Linux. Đó là cách thực hiện trên phần mềm. Trong bài này mình sẽ trình bày cách cấu hình DHCP Relay Agent trên thiết bị Router của CISCO, cung cấp địa chỉ IP tự động cho nhiều mạng con khác nhau Smile.

Mô hình mạng như hình ở bên trên. Trong đó:

  • 2 Router CISCO c3600.
  • 2 Switch.
  • 2 máy tính chạy Windows thuộc 2 mạng khác nhau cần xin IP.

Thực hiện:

Đọc tiếp...

Cấu hình DHCP Relay Agent trên Linux

Đăng vào ngày 18 Tháng Sáu 2011 lúc 11:00 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: , ,    Bình luận (8)

I – Giới thiệu:

 DHCP Relay Agent là bộ trung chuyển DHCP Discover/DHCP Request đến DHCP Server. DHCP Relay Agent cho phép forward các truy vấn của Client đến DHCP server và trả lại IP cho Clients (làm nhiệm vụ như Proxy).

Trong trường hợp ClientDHCP Server không nằm cùng subnet và được kết nối qua bộ định tuyến (router) thì cần phải có giải pháp cho phép truy vấn từ Client vượt qua router để đến DHCP Server (như bạn biết thì Router sẽ chặn các gói tin Broadcast, mà gói tin DHCP Discovery được gửi lúc đầu bởi Client lại là thuộc dạng Broadcast Smile). Trong trường hợp này, DHCP Relay Agent (tác nhân chuyển tiếp DHCP) được sử dụng Thumbs up. DHCP Relay Agent là một thực thể trung gian cho phép chuyển tiếp (relay) các DHCP Discover (hoặc DHCP Request), mà thường bị chặn ở ngay router, từ DHCP Client đến DHCP Server.

II – Mô hình:

Trong bài này, mình sử dụng mô hình đơn giản. Bao gồm: 1 DHCP Server, 1 DHCP Relay Anget, 2 máy Client thuộc 2 Subnet khác nhau cần xin IP.

Mô hình như hình đưới đây:

dhcp_relay_agent_linux_0

Trong bài này: DHCP ServerDHCP Relay Agent mình sử dụng hệ điều hành CentOS. Hai máy Client xin IP sử dụng hệ điều hành Windows. Dãy IP được cấp phát thuộc range: 172.16.1.2.100 –> 172.16.2.200172.16.3.100 –> 172.16.200.

Đọc tiếp...

Định tuyến động trong Linux sử dụng OSPF

Đăng vào ngày 9 Tháng Sáu 2011 lúc 11:23 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: ,    Bình luận (6)

Trong bài trước, mình đã trình bày cách định tuyến động trong Linux sử dụng RIP Smile. Tiếp tục với định tuyến động, trong bài này mình sẽ trình bày cách cấu hình định tuyến động trên Linux sử dụng Open Shortest Path First (OSPF).

I – Về OSPF:

OSPF là giao thức định tuyến dạng Link-Sate dựa trên chuẩn được phát triển để thay thế các phương thức Distance Vector (RIP sử dụng). OSPF phù hợp với các mạng lớn, có khả năng mở rộng, không xảy ra loop trong mạng.

Các ưu điểm của OSPF:

  • Tốc độ hội tụ nhanh.
  • Hỗ trợ mạng con (VLSM).
  • Có thể áp dụng cho mạng lớp.
  • Chọn đường theo trạng thái đường link hiệu quả hơn Distance Vector.
  • Chọn đường đi linh họat hơn.
  • Hỗ trợ xác thực (Authenticate).

II – Mô hình:

Đọc tiếp...

Định tuyến động trong Linux sử dụng RIP

Đăng vào ngày 8 Tháng Sáu 2011 lúc 20:50 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: ,    Bình luận (10)

Trong bài trước, mình đã trình bày cách cấu hình định tuyến tĩnh trên Linux sử dụng hệ điều hành CentOS. Trong bài này, trình bày các cách cấu hình định tuyến động. Bài đầu tiên sẽ là định tuyến động sử dụng Routing Information Protocol (RIP) Smile.

I - Về RIP:

RIP là giao thức định tuyến vector khoảng cách điển hình, đăng gửi toàn bộ routing table ra tất cả các active interface đều đặn theo chu kỳ là 30 giây. RIP chỉ sử dụng metric là hop count để tính ra tuyến đường tốt nhất tới remote network. Thuật toán màRIP sử dụng để xây dựng nên routing table là Bellman-Ford.

II – Mô hình:

Mình sử dụng lại mô hình của bài định tuyến tĩnh ở bài trước. Trong này sẽ có 4 máy chạy hệ điều hành CentOS. Các máy có Card mạng và IP như hình bên dưới.

 dynamic_routing_linux_0

Như ta thấy, 2 máy tính có IP là 172.16.3.2172.16.2.2 khác mạng nên chúng không liên lạc được với nhau!. Chúng ta sẽ tiến hành cấu hình định tuyế trên 2 máy CentOS còn lại, đóng vai trò là Router.

Đọc tiếp...

Cấu hình định tuyến tĩnh trong Linux

Đăng vào ngày 7 Tháng Sáu 2011 lúc 22:44 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: ,    Bình luận (9)

Trong bài này, mình sẽ trình bày cách cấu hình định tuyến tĩnh trên Linux. Hệ điều hành sử dụng là CentOS 5.5. Mô hình sử dụng như sau:

static_routing_linux_0

I/ Cấu hình IP:

Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications