All posts tagged 'Network-Monitor'

Khắc phục tình trạng Zenoss báo device down

Đăng vào ngày 7 Tháng Tám 2013 lúc 21:32 bởi Duy Khánh Mục: IT, Troubleshooting, Unix/Linux  ||  Tags: , , , ,    Bình luận (0)

Đối với phiên bản Zenoss 4, việc kiểm tra up/down của một thiết bị được thực hiện bằng nmap. Trong tài liệu tại http://nmap.org/nmap_doc.html có chỉ ra rằng "nmap tries to detect your primary interface and uses that address". Do vậy, việc Zenoss báo device down có thể quá trình thực thi của nmap đã detect sai interface, dẫn tới quá trình ping tới host đích không thành công. Hiện tại mình không thấy cập nhật nào của Zenoss fix lỗi này. Chúng ta có thể tự sửa bằng tay bằng việc cho nmap chọn đúng source ip lúc thực thi lệnh

Sửa file sau: 

# vi /opt/zenoss/Products/ZenStatus/nmap/NmapPingTask.py

Tìm hàm _executeNmapCmd và thêm vào nội dung args.extend(["-S", "dia_chi_ip_server_zenoss"])

 

Sau đó khởi động lại dịch vụ zenping để thay đổi có hiệu lực:

# su - zenoss

# zenping restart

Một số lệnh để kiểm tra:

- Lệnh nmap sử dụng và tự detect source address

# nmap -sn -PE -n --privileged --send-ip --initial-rtt-timeout 2 --min-rtt-timeout 2 --max-retries 0 -v -d --packet-trace 8.8.8.8

- Lệnh khi định ra một source address 

# nmap -S DIA_CHI_IP_NGUON -sn -PE -n --privileged --send-ip --initial-rtt-timeout 2 --min-rtt-timeout 2 --max-retries 0 -v -d --packet-trace 8.8.8.8

So sánh kết quả của lệnh trả về để giúp chúng ta tìm đúng source address cần đặt ở bên trên :)

15 công cụ cần thiết khi quản trị hệ thống Linux từ dòng lệnh

Đăng vào ngày 9 Tháng Giêng 2012 lúc 19:44 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Unix/Linux  ||  Tags: , ,    Bình luận (4)

Đối với người quản trị hệ thống mạng thì việc monitor và troubleshoot hệ thống là công việc thiết yếu thường phải thực hiện thường xuyên. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một số công cụ nhỏ nhưng hiệu quả cao, đa số đều có sẵn trên hệ điều hành Linux để giúp chúng ta có thể thực hiện được công việc quản trị tốt hơn khi làm việc trong môi trường dòng lệnh.

Đọc tiếp...

Giám sát lưu lượng mạng trong Linux với tiện ích vnStat

Đăng vào ngày 8 Tháng Giêng 2012 lúc 16:47 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: , , , ,    Bình luận (1)

I – Giới thiệu:

vnStat là một công cụ nhỏ gọn chạy ở chế độ console giúp chúng ta có thể monitor lưu lượng mạng trên từng interface của hệ thống Linux. Tiện ích này dùng chính những thống kê trên các interface được kernel của hệ điều hành trả về để xử lý. Vì thế, vnStat sẽ không cài thêm bất kỳ thành phần nào khác để monitor hay ghi logs của hệ thống mạng.

Đọc tiếp...

Sử dụng Zabbix để giám sát hệ điều hành Windows Server

Đăng vào ngày 12 Tháng Tám 2011 lúc 09:36 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution  ||  Tags: , , ,    Bình luận (2)

Không giống như các phần mềm monitor hệ thống khác như Cacti hay ZenOSS,…Zabbix không thực hiện monitor các hệ điều hành qua giao thức SNMP mà sẽ có một phần mềm bổ trợ thay thế là Zabbix Agent, giúp Zabbix có thể liên lạc được với đối tượng cần giám sát Smile.

Đọc tiếp...

Cài đặt Zabbix trên CentOS

Đăng vào ngày 10 Tháng Tám 2011 lúc 20:43 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (12)

zabbix_logo

I – Giới thiệu:

Hiện nay, với quy mô ngày càng mở rộng của các hệ thống mạng, sự gia tăng của các thiết bị mạng và máy chủ đặt ra yêu cầu cho người quản trị mạng phải tiến hành giám sát hoạt động thường xuyên để đảm bảo hệ thống được vận hành ổn định. Từ đây, người quản trị sẽ tiến hành xây dựng các hệ thống giám sát, giúp monitor hệ thống.

Hiện nay có nhiều phần mềm mã mở về giám sát hệ thống như: Nagios, Cacti, Zabbix, Zenoss,…Mỗi phần mềm có ưu nhược điểm khác nhau. Tùy theo nhu cầu mà người quản tị lựa chọn phần mềm giám sát thích hợp. Trong bài này, mình sẽ trình bày cách cấu hình và cài đặt phần mềm giám sát Zabbix trên CentOS 6.

Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications