All posts tagged 'DHCP'

Cấu hình DHCP trên Solaris

Đăng vào ngày 16 Tháng Tám 2011 lúc 12:13 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (1)

Trong các bài trước, mình có trình bày các cấu hình DHCP trên các hệ điều hành Linux và các thiết bị Router của CISCO, Juniper,…Trong bài này, mình sẽ nói về cách cấu hình DHCP Server trên hệ điều hành Solaris.

Yêu cầu:

  • Hệ điều hành Solaris ở chạy ở chế độ đồ họa (Tham khảo Run level trong Solaris)
  • 1 Client sử dụng hệ điều hành Linux hoặc Windows.

Đọc tiếp...

Cấu hình DHCP trên Router Juniper

Đăng vào ngày 25 Tháng Bảy 2011 lúc 20:40 bởi Duy Khánh Mục: IT, Juniper  ||  Tags: , ,    Bình luận (1)

Mô hình:

dhcp_router_juniper_00

Sử dụng:

  • Juniper Router J-Series
  • Client chạy Windows

Router sẽ cấp cho Client các IP thuộc dãy 172.16.1.100 –> 172.16.1.200
Đọc tiếp...

Cấu hình DHCP Relay Agent trên Router CISCO

Đăng vào ngày 8 Tháng Bảy 2011 lúc 09:29 bởi Duy Khánh Mục: IT, CISCO  ||  Tags: , ,    Bình luận (8)

DHCP_Relay_Agent_CISCO_1

Trong bài viết trước, mình có trình bày cách Cấu hình DHCP Relay Agent trên Linux. Đó là cách thực hiện trên phần mềm. Trong bài này mình sẽ trình bày cách cấu hình DHCP Relay Agent trên thiết bị Router của CISCO, cung cấp địa chỉ IP tự động cho nhiều mạng con khác nhau Smile.

Mô hình mạng như hình ở bên trên. Trong đó:

  • 2 Router CISCO c3600.
  • 2 Switch.
  • 2 máy tính chạy Windows thuộc 2 mạng khác nhau cần xin IP.

Thực hiện:

Đọc tiếp...

Cấu hình DHCP Relay Agent trên Linux

Đăng vào ngày 18 Tháng Sáu 2011 lúc 11:00 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: , ,    Bình luận (8)

I – Giới thiệu:

 DHCP Relay Agent là bộ trung chuyển DHCP Discover/DHCP Request đến DHCP Server. DHCP Relay Agent cho phép forward các truy vấn của Client đến DHCP server và trả lại IP cho Clients (làm nhiệm vụ như Proxy).

Trong trường hợp ClientDHCP Server không nằm cùng subnet và được kết nối qua bộ định tuyến (router) thì cần phải có giải pháp cho phép truy vấn từ Client vượt qua router để đến DHCP Server (như bạn biết thì Router sẽ chặn các gói tin Broadcast, mà gói tin DHCP Discovery được gửi lúc đầu bởi Client lại là thuộc dạng Broadcast Smile). Trong trường hợp này, DHCP Relay Agent (tác nhân chuyển tiếp DHCP) được sử dụng Thumbs up. DHCP Relay Agent là một thực thể trung gian cho phép chuyển tiếp (relay) các DHCP Discover (hoặc DHCP Request), mà thường bị chặn ở ngay router, từ DHCP Client đến DHCP Server.

II – Mô hình:

Trong bài này, mình sử dụng mô hình đơn giản. Bao gồm: 1 DHCP Server, 1 DHCP Relay Anget, 2 máy Client thuộc 2 Subnet khác nhau cần xin IP.

Mô hình như hình đưới đây:

dhcp_relay_agent_linux_0

Trong bài này: DHCP ServerDHCP Relay Agent mình sử dụng hệ điều hành CentOS. Hai máy Client xin IP sử dụng hệ điều hành Windows. Dãy IP được cấp phát thuộc range: 172.16.1.2.100 –> 172.16.2.200172.16.3.100 –> 172.16.200.

Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications