All posts tagged 'Active Directory'

Cài đặt Active Directory trên Windows Server 2008

Đăng vào ngày 11 Tháng Chín 2010 lúc 11:42 bởi Duy Khánh Mục: IT, Active Directory, Windows Server  ||  Tags: ,    Bình luận (14)

Microsoft Active Directory cung cấp cấu trúc quản lý mạng tập trung và cất giữ thông tin về tài nguyên mạng qua toàn bộ Domain. AD sử dụng Domain Controller để tập trung lưu trữ mạng có sẵn cho người dùng trong mạng.


Để cấu hình một máy tính Windows Server 2008 hoạt động như một Domain Controller (DC) có một vài cân nhắc và những tiền để để yêu cầu được đưa vào tài khoản và một số bước cần được thực hiện. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn qua những tiền đề này và tạo ra một bước mới của Windows Server 2008 Domain Controller cho một tên miền mới trong một Forest mới.

Đọc tiếp...

Bảo vệ các đối tượng của Active Directory trong Windows Server 2008/R2

Đăng vào ngày 6 Tháng Chín 2010 lúc 21:42 bởi Duy Khánh Mục: IT, Active Directory, Windows Server  ||  Tags: ,    Bình luận (1)

Khi bạn làm thao tác với Active Directory, có nhiều trường hợp hy hữu xãy ra như vô tình xóa đi loạt các Organizational Unit (OU). Có thể chúng ta đã sao lưu Active Directory của mình trước và sẽ phục hồi lại một cách dễ dàng. Tuy nhiên, trên tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh” thì ta có một cách phòng tránh những sự cố hy hữu như vậy khi sử dụng Windows Server phiên bản 2008/R2.

Trong Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2, Microsoft đã giới thiệu một tùy chọn mới được thiết kế để bảo vệ các đối tượng Active Directory không bị vô tình xóa. Tùy chọn này có sẵn và mặc định nó được kích hoạt khi bạn tạo một OU mới.

Đọc tiếp...

DEMO LAB: CÀI ĐẶT VÀ QUẢN LÝ ACTIVE DIRECTORY TRÊN WINDOWS SERVER 2008

Đăng vào ngày 12 Tháng Tám 2010 lúc 20:53 bởi Duy Khánh Mục: IT, Active Directory  ||  Tags: ,    Bình luận (1)

1. Cài đặt Active Directory

    a. Cài đặt Primary Domain Controller

    b. Cài đặt Additional Domain Controller

2. Triển khai Group Policy Object (GPO)

    a. Chỉnh Security Policy

    b. Tạo OU và User Account

    c. GPO-Ẩn Network

    d. GPO-Turn Of Auto Play

    e. GPO-Home Page

    f.  GPO-Deploy Software

    g. GPO-Phủ Định

    h. Block Inheritance

    i. Enforce

    j. Ưu tiên IT1 không ảnh hưởng GPO

3. Quản lý Operation Master Roles

    a. Transfer Operation Master Roles

    b. Seizing Operation Master Roles

4. Triển Khai Multiple Domain, Tree

    a. Tạo Child Domain

    b. Tạo Domain Tree

5. Chia Site và Cài đặt Read Only Domain Controller

Download: http://www.mediafire.com/download.php?4s1km075i52v0fx

Tìm hiểu Active Directory

Đăng vào ngày 10 Tháng Tám 2010 lúc 23:07 bởi Duy Khánh Mục: IT, Windows Server  ||  Tags: ,    Bình luận (0)

Active Directory đem tới các phương tiện quản lý thông tin nhận dạng và các mối quan hệ cấu thành nên hệ thống mạng trong tổ chức của bạn. Được tích hợp với Windows Server 2008, Active Directory thuộc thế hệ kế tiếp cung cấp cho bạn tính năng sẵn có cần thiết để cấu hình và quản trị hệ thống, người dùng và các thiết lập ứng dụng một cách tập trung. Với Active Directory, bạn có thể đơn giản hóa việc quản lý người dùng và máy tính, cho phép truy cập SSO (Single sign-on) tới các tài nguyên mạng, và giúp cải thiện tính riêng tư cũng như mức độ bảo mật của thông tin đã lưu cũng như của các quá trình truyền thông.
Active Directory đã tự chứng minh là một dịch vụ thư mục mạnh mẽ, ổn định trong Windows Server 2003 R2. Windows Server 2008 tiếp nối những thành công trước đây của Active Directory với những tính năng mới, được cải thiện như sau:

Active Directory Domain Services
Active Directory Domain Services (AD DS), trước đây được biết tới với tên gọi Active Directory Services, là một khu vực để tập trung thông tin cấu hình, các yêu cầu xác thực và thông tin về tất cả những đối tượng được lưu trữ trong phạm vi hệ thống của bạn. Dùng Active Directory, bạn có thể quản lý một cách hiệu quả các người dùng, máy tính, nhóm làm việc, máy in, ứng dụng và các đối tượng khác theo thư mục từ một khu vực tập trung và bảo mật. Những tính năng nâng cao đối với AD DS trong Windows Server 2008 bao gồm: Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications