All posts tagged 'ASP'

SQL Server Express LocalDB in Visual Studio 2012

Đăng vào ngày 25 Tháng Tám 2012 lúc 21:19 bởi Duy Khánh Mục: ASP.NET, C#, SQL  ||  Tags: , , ,    Bình luận (1)

 

When you use local data, you connect your application to a database file on the local computer, instead of to a database on a separate server. For example, you can connect an application that you’re developing in Visual Studio to the following local database files:

  • SQL Server Compact database files (.sdf)

  • SQL Server Express LocalDB database files (.mdf)

  • SQL Server Express database files (.mdf)

  • Microsoft Access database files (.mdb)

The following table provides links to topics that describe how to connect your application to local data:

Topic

Description

Walkthrough: Creating a SQL Server Compact Database

Provides step-by-step instructions for creating a local database file that you can use to test data features and build applications.

Walkthrough: Creating a SQL Server Express LocalDB Database

Provides step-by-step instructions for creating a local database file that you can use to test data features and build applications.

Walkthrough: Connecting to Data in a SQL Server Express LocalDB Database (Windows Forms)

Provides step-by-step instructions for connecting to a SQL Server Express LocalDB database while you create a simple Windows application.

Walkthrough: Connecting to Data in an Access Database (Windows Forms)

Provides step-by-step instructions for connecting to a Microsoft Access database.

How to: Create a Data Connection to the Northwind Database

Provides instructions for connecting to the Northwind sample database in SQL Server, SQL Server Compact, SQL Server Express, and Access.

After you create a data source and configure it to access a local data file, you work with the data by using the same technologies and objects that you would use to work with data from any other source. For more information, see Creating Data Applications.

Đọc tiếp...

Lấy tin tức tự động từ Vnexpress.net và đổ vào Database

Đăng vào ngày 11 Tháng Giêng 2011 lúc 17:33 bởi Duy Khánh Mục: IT, ASP.NET  ||  Tags: , ,    Bình luận (45)

Lấy tin tức tự động từ Vnexpress.net và đổ vào Database

Demo: http://demo.khanh.com.vn/vnexpress (Fixed 24/2/2011)

Ý tưởng chính của tool này là bóc tách dữ liệu từ mã html của trang báo điện tử vnexpress.net. Sử dụng Regular Expression, xử lý chuỗi có được để lọc ra tiêu đề, tóm tắt, nội dung. Sau đó lưu những nội dung này vào cơ sở dữ liệu của chúng ta.
Chúng ta có thể dùng tool này để đăng tin nhanh lên website của mình mà không cần phải thao tác nhiều! Góp phần làm nội dung website phong phú thêm, đặc biệt là các website về tin tức.

Đọc tiếp...

Lấy thông tin thời tiết từ VNExpress bằng ASP.Net

Đăng vào ngày 7 Tháng Mười Hai 2010 lúc 16:35 bởi Duy Khánh Mục: IT, ASP.NET  ||  Tags: , ,    Bình luận (10)

Có rất nhiều cách để tạo ra các spider lấy thông tin từ website khác. Ở bài viết này mình sẽ trình bày cách tạo ra trang Asp.net lấy thông tin thời tiết từ báo điện tử Vnexpress.net. Kết quả của chúng ta sẽ từa tựa như hình dưới đây Laughing

Đọc tiếp...

Cấu hình sử dụng URL Rewrite Module trong IIS 7

Đăng vào ngày 5 Tháng Mười Hai 2010 lúc 14:27 bởi Duy Khánh Mục: IT, ASP.NET, Web Design  ||  Tags: , , , , ,    Bình luận (1)

Cấu hình sử dụng URL Rewrite Module trong IIS 7

Đầu tiền việc cần làm là cài đặt IIS (tất nhiên rồi Laughing). IIS 7 chỉ có ở các phiên bản Windows Vista trở lên.

Hiện tại, bạn có thể cài đặt IIS 7.x ở các phiên bản hệ điều hành:

  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

Đọc tiếp...

Tạo bàn phím ảo cho website Asp.Net

Đăng vào ngày 16 Tháng Mười Một 2010 lúc 07:07 bởi Duy Khánh Mục: IT, ASP.NET, Web Design  ||  Tags: , ,    Bình luận (12)

Để thêm phần bảo mật cho người dùng trên website của bạn, chống keylogger, ta sử dụng bàn phím ảo cho các phần đăng nhập của website, hoặc các textbox có chứa các nội dung "nhạy cảm" :D

Bài viết ngắn sau sẽ hướng dẫn các bạn chèn 1 bàn phím ảo vào website asp.net

Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications